NCR s kopii

Papírové pokladní kotoučky s kopií (NCR 1+1)