Jak vybrat kotouček


Rozměr kotouče bývá zadán třemi rozměry.

První rozměr obvykle udává šířku kotouče. Kotouče do bankovních tiskáren nejčastěji mají šířku 80mm, kotouče do platebních terminálů 57mm.

Druhý rozměr udává průměr kotouče.

Třetí rozměr udává průmět vnitřní dutinky. V současné době převážná většina zařízení má kotouč volně vložený do tiskárny (nepožívá se unášecí trn) a tak tento rozměr nebývá podstatný.