Jak vybrat kotouček


Rozměr kotouče bývá zadán třemi rozměry.

První rozměr obvykle udává šířku kotouče. Kotouče do bankovních tiskáren nejčastěji mají šířku 80mm, kotouče do platebních terminálů 57mm.

Druhý rozměr udává průměr kotouče.

Třetí rozměr udává průmět vnitřní dutinky. V současné době převážná většina zařízení má kotouč volně vložený do tiskárny (nepožívá se unášecí trn) a tak tento rozměr nebývá podstatný.

V současné době se kotoučky nejčastěji vyrábějí ze dvou druhů termopapírů, tenčího 48g/m2 a pevnějšího 55g/m2. Kotoučky vyrobené z papíru 48g/m2 mají při stejném označení rozměrů kotouče menší průměr než stejně označené kotoučky z papíru 55g/m2. Délka namotaného papíru a je však u obou variant shodná.Powered by Froala Editor