Restaurační software Harsys popis funkcí

Pokladní systém pro restaurace Harsys je velmi rozsáhlý a stále se vyvíjí. Není proto možné zde popsat všechny jeho vlastnosti a funkce. V případě, že požadovanou vlastnost nebo funkci nenaleznete,kontaktujte nás. Rádi Váš dotaz zodpovíme. 

Pokladní systém Harsys 6 – možnosti instalace

 • Jednouživatelská – celý pokladní systém běží na jednom počítači.
 • Síťová – jeden nebo více počítačů slouží jako pokladna, další počítač nebo i více počítačů jsou v kanceláři. Jeden z počítačů v síti slouží jako server.
 • Síťová s propojením přes internet – některé z počítačů se k serveru připojují prostřednictvím internetu. Předpokladem je dostatečně rychlá linka.
 • Víceuživatelská s dávkovým přenosem dat pomocí souborů. Manažerské úkony se dějí např. na notebooku (tvorba ceníků) – podle potřeby se předávají ve formě souborů. Počítače na sobě nejsou závislé a nemusejí být trvale propojeny.

Součásti pokladního systému Harsys 6:

Pokladní systém Harsys 6 se skládá ze dvou částí – pokladní a manažerské.

Jednotlivé části pokladního systému jsou obsluze přístupné na základě uživatelského oprávnění. Přihlášený číšník tak nemá přístup např. ke statistikám prodeje, ale jen do pokladní části aplikace.
1. Restkasa (pokladní část – pokladna)
2. Manažerská část pokladního systému Harsys 6 

Pokladní systém umožňuje rychlé operativní přepínání mezi více uživateli na jednom počítači.

1. Restkasa (pokladní část – pokladna)

 • Je neustále vylepšována podle zkušeností a požadavků našich uživatelů.
 • Není potřebná žádná další papírová evidence.
 • Jednoduchá a rychlá obsluha.
 • Okamžité informace o stavu zboží.

Náhled obrazovka pokladny
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 

Náhled stolová mapa
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 

 • Otevírání libovolného počtu stolů s možností rozdělení po místnostech (Hlavní, bar, terasa, salonek). Stůl může být označen číslem, libovolným textem či kombinací čísel a písmen.
 • Rychlý účet s okamžitým zaplacením pro prodej „přes pult“.
 • Přesuny účtů, dělení účtů (placeno zvlášť), převody konzumace mezi účty.

Náhled na účet
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 

Náhled rozdělení účtu

 • Mezisoučet pokladny, náhled na stav účtu, možnost tisku předúčtu před zaplacením.
 • Přehled o prodejích od poslední uzávěrky, přehled o stavech a o docházejícím zboží. Volitelně lze zakázat prodej „pod skladovou zásobu“.
 • Uzávěrky v libovolných intervalech (obvykle každý den). Součástí uzávěrky je jak inventura (zrcadlo) zboží střediska, tak vyúčtování hotovosti (stravenky, provozní záloha, EURa, platby kartami apod.). Po dokončení uzávěrky se může tisknout volitelná sada sestav (součtový blok, sumář tržby, kontrolní páska aj.)
 • Číšník má možnost přepínat mezi ovládáním pomocí klávesnice nebo pomocí dotykové obrazovky (touchscreen). Pro zadávání textů i čísel je systém vybaven virtuální klávesnicí.
 • Položky se zadávají pomocí dotykové klávesnice (každá položka má svoje tlačítko) nebo pomocí kódů, případně zapsáním části názvu položky namísto kódu. Restkasa má také jednoduché vyhledávání v sortimentu podle názvu.
 • Lze zadávat položky „mimo ceník“ (třeba příplatek za speciální služby nebo pokrm, který není běžně v nabídce).
 • Do bonů lze vkládat oddělovače položek (chodů) a komentáře pro kuchaře.
 • Poloviční porce, opakování poslední objednávky (rundy).
 • Systém umožňuje při placení přidělit zákaznickou nebo jinou slevu.
 • Při platbě nad 10.000Kč pro zákazníka s IČ pokladna upozorňuje/nabízí daňový doklad.

Náhled objednávky přes dotykovou obrazovku
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte.
Příklady možného rozvržení tlačítek

 • Mimo zaplacení je možné účet stornovat nebo převést na tzv. vnitřní účet. Již zaplacený účet lze opět vrátit zpět mezi otevřené. Pokud tedy obsluha omylem „vyjede“ účet jiného hosta, než který chtěl platit, může tento účet vrátit zpět. Veškeré tyto operace jsou samozřejmě možné jedině na základě uživatelského oprávnění.
 • Pokud je restaurace součástí ubytovacího zařízení, lze konzumaci namísto zaplacení převádět i na hotelový účet hosta. Podporované hotelové systémy: ABX Recepce, smartHotel, HORES
 • Během provozu se může přepínat více číšníků. Každý číšník může mít pro snadnější přehled o právě přihlášené obsluze přidělen svůj obrázek (třeba svoji fotografii).
 • Každému číšníkovi či servírce je možno nastavit oprávnění, která určují, co obsluha smí a co ne. Některé úkony, jako například přidělování slev při placení, tak mohou být povoleny pouze majiteli nebo provoznímu restaurace.

Náhled zaplacení účtu
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 


2. Manažerská část pokladního systému Harsys 6

 • Každý uživatel si může snadno nastavit chování a vzhled programu podle své potřeby.
 • Pokladní systém Harsys obsahuje množství tiskových sestav s možností exportu do běžných formátů (.pdf, .rtf apod.).
 • Data z pokladního systému lze jednoduše exportovat do Excelu pro další případné zpracování.

Popis agend manažerské části pokladny Harsys

Pokladní systém Harsys – sklady

 • Pokladní systém Harsys vede skladové hospodářství hlavního skladu firmy, skladu kuchyně a skladu odbytového střediska (baru či výčepu).
 • Pokladní systém Harsys umožňuje více pokladen a více kuchyní. Pokud tedy provozujete např. restauraci s vinárnou nebo hotel s více restauracemi, lze vše evidovat v rámci jednoho systému.
 • Při nákupu jsou pořizovací (kalkulační) ceny zboží volitelně průměrovány.
 • Ze skladů jsou průběžně odepisovány suroviny podle receptur a podle pokladního prodeje (ihned po namarkování objednávky).

Pokladní systém Harsys – adresář

 • Adresář slouží k evidenci např. dodavatelů a zákazníků.
 • Zákazník může mít nastavenou procentuelní slevu, která se uplatňuje při placení. – Součástí adresáře je okamžitý přehled o přijatých (nákupech zboží) plněních i o uskutečněných prodejích (zaplacených účtech). Snadno lze kdykoli vyhodnotit zákazníky z hlediska celkové útraty za sledované období napr. pro účely prémie či bonusu.

Pokladní systém Harsys – skupiny

 • Sortiment podniku se člení do skupin a případně i podskupin. Stromová struktura umožňuje lepší orientaci v položkách sortimentu, protože je podle ní možno nejen filtrovat zobrazené položky, ale i vyhodnocovat prodejnost po skupinách.
 • Při používání dotykové obrazovky, se podle skupin zboží zobrazují jednotlivé obrazovky s tlačítky.

Pokladní systém Harsys 6 – sortiment

 • Pokladní systém Harsys v jednom formuláři (okně) nabízí kompletní správu sortimentu podniku, včetně receptur, přehledu o vzájemných závislostech položek, přehledů o prodejích položek a pohybech spotřebovávaných surovin.
 • Nastavují se zde prodejní ceny a další parametry položek.
 • Data lze samozřejmě podle potřeby filtrovat a třídit.
 • Sortiment je místem, kde se připravuje ceník pro pokladnu, kde se pracuje s cenami a s recepturou.

Pokladní systém Harsys 6 – dotyková obrazovka

 • Pokud budete investovat do dotykové obrazovky, můžete využít automatického návrhu rozložení tlačítek, ale jistě si budete chtít sami navrhnout např. umístění nejčastěji prodávaných položek, barvu, text a chování tlačítek apod.
 • Na tlačítkách mohou být umístěny i obrázky jídel a nápojů.
 • Jednotlivým skupinám sortimentu nebo přímo položkám lze nastavit automatickou související nabídku – např.přílohy k pokrmům. Návrh se provádí jednoduchým přetahováním tlačítek a textů pomocí myši.
 • Pokud si objednáte službu „Příprava ceníku“, navrhneme Vám i rozložení dotykové obrazovky.

Náhled návrhář dotykové obrazovky
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. Pokladní systém Harsys 6 – vnitřní účty

 • V každé restauraci existuje konzumace nebo spíše výdej ze skladu střediska, která se sice uskuteční, ale není okamžitě nebo vůbec zaplacena. Jedná se např. o nápoje a pokrmy pro potřebu personálu, majitele a podobně. Aby skladová evidence fungovala správně, je nutné, aby vše prošlo pokladnou, a tím došlo k odpisu použitých surovin ze skladu.
 • Pokladna Harsys má systém vnitřních účtů, na které je možno takovouto konzumaci převádět (při každém převodu pokladna vytiskne potvrzení, které může konzument podepsat) a dále nejen sledovat, ale i souhrnně vyúčtovávat.
 • Každému zaměstnanci je možné zavést jeho vlastní vnitřní účet a veškerou konzumaci mu jednou měsíčně vyúčtovat či strhnout z výplaty.
 • Vyúčtování je možné nejen v prodejních, ale i v nákupních cenách, ev. je možné použít procentuelní koeficient k prodejním či nákupním cenám.
 • Pomocí vnitřních účtů můžete řešit veškerou „repre“ konzumaci (kafíčka úředníkům, obchodním zástupcům atd.), stejně jako případné ztráty a chyby výroby (jídno vrácené zákazníkem, zkažené zboží) nebo podnikové stravování (jednou za měsíc vytisknete vyúčtování – sumář převedené konzumace firmy jako přílohu k faktuře).

Náhled seznam vnitřních účtů se stavy
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 

 • Hodnota převodů na vnitřní účty se při uzávěrce pokladny odečítá od celkové výše tržby k odevzdání.

Pokladní systém Harsys 6 – příjemky

 • Pomocí příjemek/převodek probíhají veškeré skladové operace, jako jsou nákupy od dodavatelů, výdeje z hlavního skladu na střediska nebo kuchyně a zpět nebo převody mezi jednotlivými středisky.

Pokladní systém Harsys 6 – opravné inventury

 • Během provozu každé restaurace vznikají rozdíly mezi stavem skutečným a stavem předpokládaným (evidenčním). Rozdíly vznikají zejména v kuchyni, kde nelze přesně dodržet recepturu a kde může běžně docházet k záměnám surovin.
 • Nejefektivnější cestou, jak stavy „srovnat“ je vytvořit tzv. opravnou inventuru, do které se zapíší skutečné stavy. Taková srovnávací inventura má určitou finanční hodnotu – buď kladnou (zjištěn přebytek) nebo zápornou (manko). Pokladna Harsys umožňuje tisk jak jednotlivých inventur, tak jejich sumáře za zvolené období.

Pokladní systém Harsys 6 – jiná výroba kuchyně

 • V některých provozech se kromě běžné přípravy pokrmů pro restauraci vaří i strava pro rozvoz do firem nebo pro hromadné stravování hotelových hostů, rauty a podobně. Takováto výroba neprochází pokladnou, často bývá fakturována v jiných cenách, než jsou v jídelním lístku.
 • Tento modul umožňuje zapsat ručně seznam vyrobených jídel, na základě receptur pak dojde k odpisu použitých surovin ze skladu příslušné kuchyně.

Pokladní systém Harsys 6 – objednávky – nákupní seznam

 • Pokladna Harsys obsahuje nástroj pro rychlé a snadné vytvoření objednávky či nákupního seznamu.
 • Odhad objednávaného množství probíhá podle stanovených minimálních zásob jednotlivých druhů zboží, podle předchozích prodejů s výhledem na stanovené období.
 • V praxi je tedy snadné objednávat např. na týden dopředu podle dosažených prodejů za posledních 30 dní.

Pokladní systém Harsys 6 – uzávěrky

 • Tato agenda poskytuje přehled o vytvořených uzávěrkách pokladny (pokladen).
 • Součástí je podrobný přehled o vytvořených účtenkách, o složení tržby, o podílu výčepu a kuchyně na celkové tržbě, finanční vyúčtování atd.
 • Samozřejmostí je možnost tisku sumáře, který může být použit např. pro zaúčtování měsíční tržby jedním souhrnným dokladem (jako přílohy se použijí jednotlivé součtové denní bloky z pokladny).
 • Podklady pro Kontrolní hlášení k DPH.
 • Ve verzi Premium je možno využít „vážené inventury“ – inventury baru pomocí váhy.

Náhled seznam vytvořených uzávěrek
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 

Pokladní systém Harsys 6 – přehled prodeje

 • Každý majitel nebo manažer restaurace potřebuje mít přehled o denních, týdenních či měsíčních tržbách, o tom, které položky se prodávají dobře a které hůře, o tom kdy je v jeho restauraci největší „frmol“. Přehled prodeje mu tyto informace podává jak v číslech, tak ve formě grafů.

Náhledy přehled prodeje
- pro plnou velikost obrázku na náhled klikněte. 

Autorem software Harsys je společnost AB-X software s.r.o.